Bloog Wirtualna Polska
Są 1 272 243 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Co to jest pompa ciepła Odwierty pod pompy ciepła

wtorek, 21 lipca 2009 22:28
Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła, studnie głębinowe, odwierty geotechniczne i geologiczne na terenie całego kraju
tel: 692-281-677
 odwierty pod pompy ciepla

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest to urządzenie przenoszące energię cieplną z chłodniejszego źródła ciepła do gorętszej instalacji grzewczej. Przepływ energii cieplnej z ciała chłodniejszego do cieplejszego nie jest możliwy bez wykonania dodatkowej pracy, ale praca ta dzięki pompie ciepła zwraca się wielokrotnie.


Dlaczego pompy ciepła?
Pompy ciepła są najtańszym i najczystszym źródłem energii cieplnej! Zastosowanie pomp ciepła podnosi klasę energetyczną obiektu na świadectwach efektywności energetycznej co znacznie zwiększa wartość nieruchomości. Różne banki, fundacje i instytucje proponują preferencyjne kredyty, umarzalne pożyczki i dofinansowania znacznie obniżające koszty zakupu i instalacji pomp ciepła (nawet o 25%). Mając na uwadze również fakt, że 91% polskiej energii produkowane jest z paliw kopalnych, redukcja jej zużycia przyniosłaby bezcenne korzyści ekologiczne a korzystanie z pomp ciepła poprawia stan środowiska w bezpośrednim otoczeniu domostwa.

Jak działa pompa ciepła?
Ciepło pobrane z dolnego źródła ciepła (woda gruntowa, solanka, powietrze) doprowadzane jest do parownika. Energia z dolnego źródła wykorzystywana jest do wrzenia czynnika roboczego pompy. Pary czynnika roboczego są następnie sprężane i doprowadzane do skraplacza. Tam czynnik roboczy przechodząc z gazu w ciecz oddaje ciepło do instalacji grzewczej.
Aby praca pompy odbywała się cyklicznie czynnik roboczy rozpręża się w zaworze dławiącym i powraca jako ciecz o niskim ciśnieniu do parownika, gdzie ponownie zaczyna się cykl.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?
Ze względu na dolne źródło ciepła wyróżnia się następujące typy pomp ciepła:
grunt - woda
woda - woda
powietrze - woda

Pompa ciepła typu woda – woda
Dolnym źródłem ciepła jest woda gruntowa gromadzona w studni. Jest to kosztowne i pracochłonne rozwiązanie. Do sprawnego funkcjonowania konieczne jest wybudowanie przynajmniej dwóch studni (czerpalnej i zrzutowej). Wykopanie studni wymaga zezwoleń wodno - prawnych, a krążąca w przewodach woda gruntowa zawiera metale ciężkie niszczące przewody kolektora. Pompa woda - woda wymaga częstych konserwacji, a studnie mają ograniczony czas przydatności (ok. 15-20 lat).

Pompa ciepła typu powietrze – woda
Tego rodzaju pompa ciepła jest konstruowana z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego. Takie rozwiązanie techniczne przynosi najlepsze efekty, gdy wykorzystuje się powietrze wentylacyjne. W tym układzie należy jednak liczyć się z koniecznością zastosowania dodatkowego źródła ciepła ponieważ pompa ciepła typu powietrze – woda pracuje efektywnie jedynie do temperatury zewnętrznej -5ºC.

Pompa ciepła typu grunt – woda
W polskich warunkach klimatycznych jest to najskuteczniejsza z omawianych pomp. Dolnym źródłem ciepła jest energia zgromadzona w gruncie. Do jej pobierania służą gruntowe wymienniki ciepła. Wyróżnia się wymienniki poziome i pionowe.

Gruntowy wymiennik poziomy – kolektor poziomy
Kolektor poziomy jest budowany z rur polietylenowych PE odpornych na nacisk, o średnicy jednego cala. Rury są układane w wykopanych rowach na głębokości 1,6m, jest to uzależnione od strefy przemarzania gruntu. W naszej strefie klimatycznej temperatura gruntu waha się w zakresie od 7 do 12ºC. Pomiędzy rurami stosuje się odstępy 0,5-0,8 m. Przy założeniu, że do ogrzania domu potrzeba około 50 W/m2, kolektor płaski powinien zajmować powierzchnię 1,5 do 5 razy większą niż powierzchnia domu.

Gruntowy wymiennik pionowy – kolektor pionowy
Kolektor pionowy odzyskuje ciepło z głębszych warstw ziemi. Najczęściej wykonuje się go z rur polietylenowych układanych w ziemi w kształcie litery U, które umieszcza się w pionowych odwiertach połączonych szeregowo lub równolegle. Głębokość odwiertów waha się od od 20 – 100m. Z tego zakresu głębokości można uzyskać temperaturę zasilania 6-8 °C. Z jednego odwiertu można uzyskać 30-100 W energii cieplnej. Jedną z większych zalet pionowych wymienników gruntowych w porównaniu z kolektorami poziomymi jest to, że wymagają znacznie mniejszych powierzchni terenu oraz mają znikomy wpływ na wyziębienie gruntu na powierzchni. Pionowe wymienniki gruntowe mogą służyć również jako źródło wody lodowej dla celów klimatyzacji.

Zalety kolektora poziomego:

prostota wykonania,
korzystne rozwiązanie dla obiektów wybudowanych na skalistym podłożu,
Wady kolektora poziomego:
niska efektywność pompy ciepła,
zależność pogodowa,
duże opory hydrauliczne,
większe koszty pompowania glikolu,
znaczny obszar zajmowanego terenu (nie można na nim budować ani sadzić drzew)
okresowe przymarzanie terenu (kolektor schładza grunt, co skraca czas wegetacji roślin)

Zalety kolektora pionowego:
wysoka efektywność,
mała dewastacja terenu,
niskie opory hydrauliczne,
niskie koszty pompowania glikolu,
niezależność pogodowa,
Wady kolektora pionowego:
głębokie kolektory (powyżej 30 m) wymagają zezwoleń wodno - prawnych,
konieczność użycia specjalistycznego sprzętu,
stosowalność ograniczona podłożem (nie stosuje się na skalistym podłożu)

Nasze Pompy ciepła

W naszej ofercie posiadamy pompy ciepła Ecopower produkowane przez firmę „PPC POMPY” z Ostrowca Świętokrzyskiego, której to jesteśmy jedynym przedstawicielem na południowo - zachodnią Polskę.
Oferowane produkty dzięki zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych komponentów gwarantują wysoką jakość, a krajowe wykonanie - przystępną cenę.
Instalacje kotłowni z wykorzystaniem pomp ciepła Ecopower mogą zostać wyposażone w układ automatycznej regulacji parametrów pracy, oparte na sterownikach temperatury i czasu bądź regulatorach pogodowych.

Oferowane usługi
Nanoterm oferuje Państwu kompleksową realizację instalacji pompy ciepła, w skład której wchodzą:
kompleksowy projekt instalacji,
wykonanie odwiertów,
instalacja kolektora gruntowego,
zamówienie i zainstalowanie pompy ciepła,
instalacja ogrzewania,
poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji i pomoc w kompletowaniu niezbędnej do tego celu dokumentacji,
wystawienie świadectwa efektywności energetycznej obiektu (w przyszłości).

Odwierty !
Odwierty wykonujemy za pomocą nowej maszyny wiertniczej Gemrok 6000 firmy Gemsa. Maszyna ta sprawdziła się wielokrotnie na budowach u naszych niemieckich partnerów. Posiada niewielkie rozmiary co pozwala dokonywać odwiertów bez konieczności rozbierania bramy lub ogrodzenia. Wyszkolona załoga i najwyższej jakości osprzęt maszyny powoduje, że odwierty są wykonane szybko, profesjonalnie i za konkurencyjną cenę.

Podziel się
oceń
0
11

komentarze (1) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Odwierty pionowe pod pompy ciepła

wtorek, 21 lipca 2009 22:15

Wykonujemy na tereniw całego kraju odwierty geotechniczne pod pompy ciepła, studnie wodne i kanalizacyjne.

wiecej informacji pod tel: 692-281-677

HYDROGEOLOGIA
- Sporządzanie opinii i ekspertyz w dziedzinie racjonalnego wykorzystywania zasobów wód podziemnych oraz ich właściwej eksploatacji
- Kompleksowe wykonawstwo prac geologiczno-wiertniczych z pełnym zakresem usług hydrogeologicznych (projektowanie, dokumentowanie, nadzór, badania laboratoryjne, monitoring)

POMPY CIEPŁA
Oferujemy wykonanie źródła dolnego (sond) pomp ciepła wraz z projektem geologicznym i podłączeniem do instalacji centralnego ogrzewania

PRACE GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIE:
- Wiercenia badawcze pod budowę autostrad, obiektów budowlanych i mostów
- Projekty i kompleksowe wykonanie odwodnień gruntów
- Wykonawstwo ścian osłonowych głębokich wykopów pod obiekty budowlane tzw. ścianki berlińskie

OCHRONA ŚRODOWISKA
- monitoring wód podziemnych dla wszelkich projektów i budowli

WIERCENIA GEOLOGICZNO - POSZUKIWAWCZE
- wiercenia i ekspertyzy geologiczne wraz z badaniami laboratoryjnymi;

Wybrałem pompę ciepła zamiast kotła gazowego
Pompy ciepła wzbudzają duże emocje. Ogrzewać dom ciepłem z ziemi, wody lub powietrza - rewelacja! Czy to możliwe? Czy się opłaca? Zamiast odpowiedzi - doświadczenia Czytelnika...Założenie: taniej niż gazem

Pompa ciepła miała pracować ze współczynnikiem efektywności „4", to znaczy każdy 1 kW dostarczonej pompie energii elektrycznej miał dawać 4 kW energii cieplnej. Koszt uzyskania 1 kW z pompy ciepła wynosi 0,08 zł (przy założeniu, że za energię elektryczną płacimy według taryfy całodobowej - 0,32 zł). Sposobem na dalsze obniżenie kosztów miało być korzystanie z II taryfy. W Grodzisku stawka nocna za prąd wynosi 0,24 zł/kWh.
Państwo Szymańscy zaczęli budowę domu o powierzchni 140 m2 w lipcu 1997 roku, zamieszkali w czerwcu 2001 roku. Co ważne - nim rozpoczęła się budowa, pan Piotr wiedział, co będzie źródłem ciepła w jego domu. Wybrał więc projekt domu zwartego, założył też, że w pomieszczeniach będzie wyłącznie ogrzewanie podłogowe.

Jak odbierać ciepło - kolektorem gruntowym pionowym

 

Podstawowy wybór: Będę ogrzewał dom pompą ciepła. Skąd brać ciepło? Z gruntu.
Nasz inwestor zdecydował się na kolektor pionowy - pompa ciepła będzie pracować w układzie glikol-woda. Kolektor pionowy w porównaniu z poziomym cechuje większa stabilność temperatury w ciągu roku. Jego wykonanie nie pociąga za sobą dewastacji działki. U państwa Szymańskich wykonano w gruncie pięć otworów (w odległości 5-6 m), każdy o głębokości 29 m. Pracę tę wykonała - metodą wypłukiwania ziemi - specjalistyczna firma. W otwory wprowadzono szczelne rury wypełnione glikolem - ten niezamarzający płyn, krążąc w dolnym źródle, będzie przyjmował ciepło z gruntu.
Pan Piotr nie był pewien, czy pięć kolektorów wystarczy. Zabezpieczył się. Kolektory podłączone są do rozdzielaczy z siedmioma przyłączami - gdyby ciepła z ziemi było za mało, można wykonać i podłączyć jeszcze dwa odwierty.
Dodatkowe źródło ciepła w instalacji domowej
Pan Piotr włączył w obieg centralnego ogrzewania grzałkę elektryczną o mocy 4,2 kW. To na wypadek, gdyby pompa ciepła w szczególnie zimne dni nie zdołała ogrzać domu. Pan Piotr zastosował typową grzałkę do bojlera. Automatykę, która ją zabezpiecza, wykonał sam. Koszt inwestycji był niewielki - 40 zł grzałka i 10 zł jej obudowa, a całość pospawał zaprzyjaźniony ślusarz.

Ile ciepłej wody użytkowej?


Piotr Szymański zdecydował się na zbiornik o pojemności 500 l. W domu mieszka sześć osób, w tym troje dzieci i ojciec pana Piotra. Szczególnie często korzystają z ciepłej wody dzieci, stąd decyzja o zainstalowaniu dużego zbiornika.
Drugi powód był ważniejszy: maksymalna temperatura zasilania z pompy wynosi 60°C. Pozwala to na uzyskanie wody użytkowej o temperaturze 43-47°C. Temperatura nie jest wysoka, ale wystarczająca do wszystkich celów w gospodarstwie domowym, pod warunkiem że jej nie zabraknie - dlatego pan Piotr zainstalował duży zbiornik, by zgromadzić jej jak najwięcej.
W zbiorniku zamontowane są dwie wężownice dostarczające ciepło. Dolna oddaje ciepło dostarczone z kolektorów słonecznych (pięć sztuk), górna z pompy ciepła. Woda jest podgrzewana pompą ciepła tylko wtedy, gdy ilość ciepła z kolektorów słonecznych jest niewystarczająca.

Jak ogrzewać dom - ogrzewaniem podłogowym


W domu z pompą ciepła sprawdza się tylko ogrzewanie podłogowe - mówi z przekonaniem pan Piotr. Zastosował je we wszystkich pomieszczeniach. Styropian, izolację przeciwwilgociową oraz rury wykonane z polietylenu pan Piotr ułożył sam. W jego domu temperaturę zasilania instalacji ograniczono do 35°C. W ten sposób współczynnik efektywności pompy ciepła jest wysoki.
Pompy ciepła nie są tanimi urządzeniami. Zanim pan Piotr zdecydował się na zakup, dokładnie sprawdził oferty różnych firm. Jedna oferowała pompę ciepła oraz dolne źródło (montaż pompy, wykonanie odwiertów, montaż wymienników) za 40 tys. zł. Ta kwota wydała się panu Piotrowi zbyt wysoka. Szukał dalej, teraz już pewien, że najwięcej zaoszczędzi, jeśli sam zamontuje pompę ciepła i wymienniki ciepła oraz podłączy obieg z odwiertów do rozdzielaczy.
Udało się zaoszczędzić - pan Piotr zapłacił za materiały ponad połowę mniej, niż żądała firma za materiały i instalację. Zaoszczędził też na kolektorach słonecznych. Tutaj pomógł Internet. Znalazł stronę firmy, której opłacało się przyjechać z Gdańska pod Warszawę i zamontować pięć kolektorów za 5 600 zł - o wiele taniej, niż robią to firmy na lokalnym rynku. Podłączenie kolektorów do instalacji domowej wykonał już pan Piotr - kolejna oszczędność kilkuset złotych. Własnoręcznie zmontował również mikroprocesorowy sterownik różnicowy, który reguluje wydajność pompy obiegowej.
Zbiornik na ciepłą wodę użytkową został zakupiony również przez Internet. Można było zamówić towar w wybranym kolorze, z dostawą do domu.

Czy to się opłaciło - uwagi eksploatacyjne


Państwo Szymańscy mają już za sobą pierwszą zimę w nowym domu. Prognozy pana Piotra się sprawdziły. Ogrzewanie domu pompą ciepła jest tanie. Największe zużycie energii w zimie wynosiło 80 kWh w ciągu doby, natomiast w lecie - około 14 kWh. Gdy temperatura na zewnątrz wynosiła powyżej 0°C, pompa ciepła korzystała tylko z nocnego prądu, a więc tańszego o 30% (między 22.00 a 6.00 oraz między 13.00 a 15.00). Gdy temperatura spadała poniżej 0°C, pompa włączała się również w ciągu dnia. Pan Piotr zmniejszał koszty ogrzewania w ten sposób, że zaprogramował na sterowniku wyższą temperaturę w nocy - w ten sposób zmusił pompę do dłuższej pracy na tańszej taryfie.
W domu utrzymywano temperaturę 18-19°C. Wydaje się ona niska, ale w pomieszczeniach, w których zainstalowano ogrzewanie podłogowe, temperatura wewnętrzna może być niższa niż w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnikami. Mieszkańcy mają pełne poczucie komfortu cieplnego.
Układ centralnego ogrzewania ma wysoką akumulacyjność. Gdy zimą przez 24 godziny nie było w domu prądu, temperatura w pomieszczeniach spadła tylko o 1°C. Drugą stroną medalu jest duża bezwładność systemu - gdy za oknem gwałtownie spada temperatura, pompa wprawdzie włącza się natychmiast, ale trzeba długo czekać, aż dom zacznie być ogrzewany intensywniej.
Pan Piotr przez cały sezon grzewczy sprawdzał parametry pracy instalacji i obiegów dolnego źródła. Wyliczenia potwierdzały przyjęte założenia:

* pompa pracowała ze współczynnikiem efektywności równym „4". Podczas przygotowania ciepłej wody współczynnik spadał poniżej „3" (ponieważ wzrasta temperatura zasilania - maksymalnie do 60°C);
* od kwietnia do połowy września ciepła woda użytkowa była ogrzewana wyłącznie ciepłem z kolektorów słonecznych (warto jednak zauważyć, że ostatnie lato było wyjątkowo słoneczne);
* grzałka elektryczna, uzupełniająca pompę ciepła, przydała się kilka razy w sezonie grzewczym, a to oznacza, że moc pompy została dobrana z pewnym niedoborem, bo w najzimniejsze dni nie pokryła w pełni zapotrzebowania na ciepło w domu.

 

 

 

 

wiercenia, wiertnictwo, piezometry, montaż pomp, wymiana pomp, projekty, odwiert, prace geologiczne, projekty, geotechnika, hydrogeologia, studnia, badania, pompy ciepła, otwory badawcze, filtry, operaty wodnoprawne, dokumentacje, studnie, rekonstrukcja, likwidacja studni, studnie głębinowe, pompowania, WIERCENIA, ŚCIANKI BERLIŃSKIE, GEOTECHNIKA, STUDNIE, POMPY CIEPŁAPRACE GEOLOGICZNE, POMPY CIEPŁAQ, WIERCENIA
Podziel się
oceń
2
21

komentarze (1) | zaloguj się, aby dodać komentarz

niedziela, 19 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  5 614  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

O moim bloogu

Wykonujemy odwierty pionowe pod pompy ciepła, studnie głebinowe i inne wiercenia geologiczne

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 5614

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Facet